Welkom

Je kiest voor Maartje Coolen als je met je kind, als ouder, als volwassene of als professional in een situatie zit waar je geen raad mee weet. Je hebt al van alles geprobeerd en de tips en adviezen die je kreeg, zorgen om een of andere reden niet voor de oplossing die je voor ogen hebt. Je hebt bijvoorbeeld behoefte om te praten over je kind, waar het mee worstelt, wat je zorgen baart. Of een terugkerend persoonlijk thema wat jou als volwassene belemmert, waar je weerstand tegen voelt of gewoonweg verandering in je leven wil en niet weet hoe.

Je wilt gehoord worden en zoekt iemand die je eindelijk eens begrijpt in wat er speelt en hoe de situatie structureel verbeterd kan worden. Je zoekt een manier die zo snel mogelijk werkt omdat je merkt dat je toe bent aan een andere zienswijze en genoeg hebt van alle goedbedoelde adviezen.

Maartje is gespecialiseerd in een snelle doortastende werkwijze waarbij de oorzaak belicht wordt, zowel bij kinderen als volwassenen. Het verschil met andere hulpverleners is dat ze de moeilijke situatie als uitgangspunt neemt en je laat zien waar een blijvende verandering mogelijk is. Daar waar, misschien al heel vaak, geprobeerd is de situatie te veranderen door (tijdelijke) interventies of tools.
In een (vervolg)afspraak met de volwassene, met ouders/opvoeders of met jou als professional wordt inzicht gegeven en (pedagogische) handvaten geboden om de situatie blijvend te verbeteren.